Geschiedenis

Dexter koe of de mini-koe

Het DEXTER rund is het kleinste Europese rund.

Het ras komt oorspronkelijk uit het zuid-westen van Ierland.
Het ras is oeroud. Van oorsprong komen de dieren uit het Ierse graafschap Kerry. De sobere koe voorzag de Ierse bevolking van vlees en melk. De naamgever aan dit ras is geen Ier maar een Engelsman , de heer DEXTER die zich rond 1750 vlakbij het graafschap Kerry vestigde.
Aan het eind van de 19de eeuw werden de eerste dexters geïmporteerd vanuit Engeland, In Engeland was dit reeds populair als parkvee van de engelse adel en engelse adel en kasteelheren.
Dexters zijn zeer zachte dieren in omgang, ze hebben een vriendelijk karakter en kunnen het hele jaar door buiten doorbrengen mits een kleine beschutting doordat ze een dikke vacht
hebben.

De kruishoogte van een volwassen dexter koe is tussen de 96 en 111 cm.Stieren zijn ongeveer 10 cm groter.
De volwassen koeien wegen tussen de 270 en 320 kg.
Volwassen stieren wegen rond de 450 kg. Zelfs over de 500 kg. Bij af mesting.

De vleeskoeien worden geacht volwassen te zijn vanaf 18 maanden. Dit levert relatief weinig op maar het vlees is mager. 60% is bruikbaar voor verwerking tot vlees. Het rundvlees is doorgaans wat donkerder van kleur en goed gemarmerd.
De dieren zijn veel zwart maar rood en licht beige-bruin komen ook voor.
Ze hebben horens die naar binnen buigen bij de stieren en naar boven bij de koeien.
Deze sobere dieren kunnen wel 20 jaar worden en zijn goed te houden bij andere dieren, zoals schapen, geiten, pony’s, enz.

Bij ons staan de dexters zelfs bij paarden in de wei. Het ras is zowel geschikt als melkkoe en als vleeskoe. Dus geclassificeerd als een dubbel doel ras, juist deze veelzijdigheid maakt deze dieren zeer interessant.

Ook worden ze gebruikt voor de begrazing van bos, grasland, oevers, natuurgebied, enz.
Dexters zijn winterhard en kunnen ook op wat meer drassig terrein staan.

De koeien zijn uitzonderlijk goede moeders. Zij verbergen hun kalveren vrijwel direct na de geboorte. Zij produceren doorgaans voldoende melk voor twee tot drie kalveren en laten ook koeien toe om te drinken. Ze staan bekend om gemakkelijk te kalven. Deze eigenschap samen met de geringe omvang van het kalf maakt de dexter stieren populair om te fokken ook met vaarzen van andere grotere vleesrassen teneinde om problemen bij de eerste bevalling te voorkomen.

Er zijn twee typen dexters : laag en hoogbenig.

De LAAGBENIGE dieren zijn dragers van “chondrodysplasia” of “ bulldog-mutatie” . Deze mutatie kan zorgen voor misvormde kalveren die over het algemeen in de 3de trimester van de dracht spontaan geaborteerd worden. Het risico van misvormingen is bij het fokken met laag benige dan ook bijzonder groot.

De HOOGBENIGGEN hebben deze mutatie niet. Indien één van de twee ouders hoogbenige is kan er nooit een bulldog kalf geboren worden.

Samengevat: “ een sobere vriendelijk koe voor diervriendelijke mensen”.
Geschiedenis

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x